tel. +48 600 152 906
e-mail: katarzyna.drabik@vp.pl

RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY

Rzeczoznawstwo majątkowe to główny profil mojej działalności. To zwód ale i pasja, którą z zamiłowaniem realizuję od lat. Dlatego też gwarantuję fachowe podejście do każdego zlecenia, terminowość oraz pełen obiektywizm. W ramach mojej działalności zajmuję się określaniem wartości nieruchomości.

Każda wycena sporządzona jest dla ściśle określonego celu. Określenie celu wyceny następuje poprzez wskazanie przeznaczenia dla którego operat szacunkowy zostanie opracowany i w takim tylko i wyłącznie celu może być wykorzystany. O celu wyceny decyduje Zamawiający i wynika to z jego konkretnej potrzeby.

Wykonuję wyceny dla:

Osób fizycznych - wycena działki pod kredyt, wycena domu pod kredyt, wycena mieszkania pod kredyt, wycena nieruchomości w celu sprzedaży, wycena nieruchomości w celu nabycia, wycena na potrzeby podziału majątku, wycena na potrzeby postępowania spadkowego itp.;

Banków - wycena nieruchomości gruntowych, lokalowych oraz budynkowych a także komercyjnych na potrzeby zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy;

Przedsiębiorstw - wycena nieruchomości na potrzeby nabycia lub zbycia, określanie wartości aportu, wycena wartości aktywów przedsiębiorstw, wycena dla potrzeb sprawozdań finansowych, wycena na potrzeby postępowań urzędowych lub skarbowych, wycena na potrzeby amortyzacji środków trwałych;

Urzędów - wycena nieruchomości w celu sprzedaży lub nabycia, wycena nieruchomości w celu ustalenia opłat za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste, wycena nieruchomości w celu aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego, wycena na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wycena w celu sprzedaży prawa własności do nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego, wycena nieruchomości w celu oddania jej w trwały zarząd lub aktualizacji opłat z tytułu trwałego zarządu, wycena w celu ustalenia kwoty odszkodowania za nieruchomość, ustalenie wynagrodzenia za ustanowienie służebności, wycena lokali mieszkalnych w celu sprzedaży na rzecz najemcy, ustalenie kwoty odszkodowania, wycena do celów rachunkowych, wycena w celu ustalenia opłat adiacenckich i planistycznych, wycena służebności przesyłu i inne wyceny zgodnie z przepisami prawa.

Jeśli oczekują Państwo, że stworzony operat szacunkowy będzie charakteryzował się przejrzystością i czytelnością przy jednoczesnym zachowaniu wszelkich wymogów formalnych zapraszamy do współpracy ze mną. Oferuję również sporządzanie ekspertyz nie będących w swej definicji formalnym operatem szacunkowym ale dostarczających wiedzy z zakresu kondycji danej nieruchomości.

wycena nieruchomości
Doradztwo kredytowe
 
Katarzyna Drabik
32-420 Gdów, ul. Myślenicka 864
NIP: 123456789
REGON: 123456789

kom. +48 600 152 906
e-mail: katarzyna.drabik@vp.pl

 
© 2017 Copyright by www.wycenanieruchomosci24.com.pl Wszystkie prawa zastrzeżone!
 
Design: KomART


start